За да почистете напълно мокета си,ще се наложи повече от прахосмукиране.Силно зацапани мокети се нуждаят от пране за да възстановят първоначалния си вид. Регулярното основно почистване на мокета ще запази цвета ярък и намали алергените и нечистите частици,които обикновеното вакуумиране не отстранява изцяло. Истинското почистване изисква да отделите няколко часа. Преместете мебелите от мокета в друго помещение за да не пречат. Отстранете видими предмети от пода, които биха повредили прахосмукачката, напр.винтчета, кламери, телчета и т.н.

 Отстранете с прахосмукачка свободните замърсености и след това може да откриете петна невидими досега.Използвайте специален препарат за третиране на мокет и спазвайте указанията му. Можете да премахнете разтвора от препарата посредством перяща прахосмукачка. Следва внимателна употреба на перяща прахосмукачка на мокет. Стриктно да се съблюдава упътването и за да не се повреди покритието.Използвайте машината равномерно върху цялата площ на мокета,а не само върху определени части, които биха се обезцветили. Вероятно ще се наложи да подмените няколкократно по време на процеса замърсената вода с чиста. Нека мокетът изсъхне изцяло. Вентилатор би могъл да го ускори. Пазете помещението от преждевременно влизане за да предотвратите зацапване на мокета. Инспектирайте вече сухото покритие.Ако все още мокетът не изглежда достатъчно чист, може да решите да почистите повторно.